kuma sen: BAMBARA > ENGLISH
kuma sen nom21
verse
kuma sen
verse