hanki: FULA > ENGLISH
hanki adv-1
yesterday
hanki
yesterday