girafe: FRANÇAIS > AKAN
girafe nom-2
gyirafe
girafe
gyirafe