yerane: GUSII > ENGLISH
yerane adv1
alone
yerane
alone