mo: GUAN > ENGLISH
mo pro1
he
mo pro15
she
mo cjn1
with
mo cjn4
that, that
mo pro1
him
mo
him
mo
he
mo
she