bayyana: HAUSA > ENGLISH
bayyana act-1
reveal
bayyana
reveal