man wanke hannu: HAUSA > ENGLISH
kashewa act-1
kill
man wanke hannu nom3
sanitizer
cuta nom4
disease
sabulu nom-2
soap
man wanke hannu
disease killing soap
man wanke hannu
sanitizer