Bururi wa Guinea-bissau: GIKUYU > ENGLISH
Bururi wa Guinea-bissau nom1
Guinea-Bissau
Bururi wa Guinea-bissau
Guinea-Bissau