fijoroana ho vavolombelona: MALAGASY > DEUTSCH
fijoroana ho vavolombelona nom1