naman-dratsy: MALAGASY > DEUTSCH
det4
eine, ein, ein
ny pre25
von, der
naman-dratsy nom1
Afrika nom4
Afrika
fiteny nom1
sprache
naman-dratsy
eine sprache von Afrika Kimbundu