rafozambavy: MALAGASY > ENGLISH
ny pre25
of
vady nom-2
spouse
rafozambavy nom1
reny nom1
mum, mother
rafozambavy
mother of spouse