manao ahoana: MALAGASY > FRENCH
manao ahoana exc11
bonjour
fiarahabana nom1
salutation
manao ahoana
salutation
manao ahoana
bonjour