bhora: SHONA > ENGLISH
tsoka nom4
foot
bhora nom-2
ball
bhora nom4
football
bhora
foot ball
bhora
ball
bhora
football