yangu: SWAHILI > CHEWA
wangu pos-2
langa, zangu, anga
yangu
zangu