morwa: TSWANA > ENGLISH
monna adj1
male, billy
morwa nom-2
son
ngwana nom1
kid, child
morwa
billy child
morwa
son