hayi ::: no: XHOSA > ENGLISH
det4
a, an
ye pre25
of
hayi nom1
Noah
malunga nom1
opposite
hayi exc11
no
hayi adv17
not
hayi adj1
no
hayi det15
not
hayi ::: no
not a
hayi ::: no
opposite of
hayi ::: no
not ::: no
hayi ::: no
no
hayi ::: no
Noah ::: no
hayi ::: no
not