wo: YORUBA > DEUTSCH
wo act12
sehen
wo act4
beobachten
wo act1
stange
wo det1
was
wo
beobachten
wo
stange
wo
sehen
wo
was